Please upgrade your browser

Personvernerklæring

 • Generelt

  Denne Lalamobi Norge-nettsiden, -wapsiden eller noen annen Lalamobi Norge-nettside ("Sidene") eies og drives av eller på vegne av Cellfie B.V. ("Firma", “databehandlingsansvarlig”, "vi," "vår" eller "oss"). Ved å bruke Sidene og Tjenestene samtykker du til innsamling, bearbeiding, bruk og utlevering av dine Personlige data av oss i henhold til disse Retningslinjene for personvern, som kan endres fra tid til annen uansett grunn. Disse Retningslinjene for personvern forklarer hvordan vi kan hente inn, behandle, bruke, og under visse omstendigheter, utlevere dine Personlige data i henhold til alle gjeldende lover. Vennligst les nøye gjennom disse Retningslinjene for personvern, og dersom du har eventuelle spørsmål, ta gjerne kontakt med oss. Dersom du ikke godtar vilkårene i disse Retningslinjene for personvern, vil du måtte avstå å bruke tjenestene som leveres via internett, Sidene og mobilunderholdning, samt meldingstjenester (samlet referert til som “Tjenestene”) og/eller ikke delta i noen av quizene, konkurransene, kampanjene, osv., som tilbys på Sidene. "Personlige data ", som det henvises til i disse Retningslinjene for personvern, vil si informasjon om en identifiserbar person, som definert i gjeldende personvernlovgivning. Personlige data kan omfatte navn, hjemmeadresse, hjemme- eller mobiltelefonnummer, e-postadresse, alder, etnisk opprinnelse, inntekt, preferanser og meninger, men inkluderer ikke navnet, tittelen, forretningsadressen eller telefonnummeret til en arbeidstaker i en organisasjon. I tilfelle noen av de personlige dataene du oppgir identifiseres som “sensitive data” (slik som, men ikke begrenset til, informasjon med hensyn til din rasemessige eller etniske opprinnelse, politiske mening, seksuelle preferanse eller religion), samtykker du uttrykkelig at vi kan behandle slike data i henhold til denne Personvernerklæringen. Vi vedkjenner og garanterer imidlertid at vi ikke kommer til å overføre noen sensitive data til tredjeparter for direkte markedsføringsformål.

 • Endringer på disse retningslinjene for personvern

  Vi forbeholder oss retten, etter vårt eget skjønn, til å endre vilkårene i disse Retningslinjene for personvern. Eventuelle vesentlige endringer vil bli tydelig lagt ut på denne siden, og vi oppfordrer deg til å sjekke denne siden regelmessig for å gjennomgå eventuelle endringer på disse Retningslinjene for personvern. Ditt fortsatte bruk av Tjenestene etter eventuelle endringer på disse Retningslinjene for personvern vil utgjøre ditt samtykke til slike endringer.

 • Informasjon vi innhenter

  For å tilby vårt fullstendige utvalg av Tjenester kan vi samle inn følgende typer av Personlige data:
  A: SPESIFIKK INFORMASJON SOM DU OPPGIR Når du registrerer deg for noen av våre Tjenester eller deltar i noen av våre kampanjer som krever registrering, vil vi be deg om personlig informasjon (slik som navn, mobiloperatør og mobilnummer).
  B: LOGGINFORMASJON Når du får tilgang til Tjenestene, og for å støtte besøket ditt på nettsidene som drives av eller på vegne av oss, registrerer serverne våre automatisk ikke-identifiserbar informasjon som nettleseren din sender når enn du besøker en nettside. Disse serverloggene kan inkludere, uten begrensning, informasjon slik som nettforespørsel, internettprotokoll-adresse, MSISDN (Mobile Station Integrated Services Digital Network Number), nettlesertype, nettleserspråk, dato og klokkeslett for forespørselen din. I tillegg kan det tildeles en “Cookie” (en liten unik identifiseringstekstfil). For eksempel kan Cookies lagre passordet ditt for enkel innlogging på en side du tidligere har besøkt, eller lagre preferansene dine og abonnementsalternativer for en personlig hjemmeside. Tredjepartsannonser som vises på Sidene våre kan også inneholde Cookies fastsatt av internett-annonseringsselskaper eller -annonsører. Vi kontrollerer ikke disse Cookies-ene og besøkende på våre Sider bør sjekke personvernserklæringen til annonsøren for å se om og hvordan den bruker Cookies. Du kan programmere datamaskinen til å advare deg hver gang en Cookie sendes eller til å avvise Cookies fullstendig. Uten Cookies vil du imidlertid kanskje miste tilgang til bestemte funksjoner på Sidene våre, slik som abonnementsalternativsiden.
  C: DEMOGRAFISK OG BRUKSINFORMASJON Når du sender en e-post eller annen kommunikasjon til oss, slik som informasjon som du sender inn, eller som vi samler inn, som hverken er personlig informasjon eller økonomisk informasjon, men nødvendig for riktig drift og fakturering av Tjenestene våre, slik som informasjon vedrørende avtalen mellom deg og oss, dato vedrørende start og slutt og omfanget av bruket ditt av Tjenestene, kan vi beholde denne kommunikasjonen (inkludert enhver Personlige data som finnes der) for å behandle forespørslene dine og forbedre Tjenestene våre.
  D: ØKONOMISK INFORMASJON Økonomisk informasjon som kredittkortnumre, bankkontoinformasjon eller passord.

 • Bruk av dine personlige data

  Vi bruker kun dine Personlige data til formål beskrevet i disse Retningslinjene for personvern og/eller de supplerende personvernserklæringene for spesifikke Tjenester. Slike formål inkluderer:
  a. Tilbud, fakturering og ytelse av Tjenestene våre, kampanjer, quizer, konkurranser, osv., inkludert visningen av tilpasset innhold og annonsering;
  b. Revidering, forskning og statistisk analyse for å opprettholde, beskytte og forbedre Tjenestene våre;
  c. Sikring av den tekniske driften av nettverket vårt;
  d. Beskyttelse av våre (intellektuelle) eiendomsrettigheter eller eiendom som tilhører våre brukere; og
  e. Utvikling av nye tjenester. Du samtykker uttrykkelig at dine Personlige data også vil bli brukt av oss for å informere deg om våre tjenester og kampanjer. Vi kan kontakte deg via e-post, telefon, post, SMS eller tilsvarende elektroniske medier. Vi vil ikke innhente, bruk eller utlevere dine Personlige data til andre formål enn de beskrevet i disse Retningslinjene for personvern og/eller i de supplerende Tjenestenes personvernserklæringer, med mindre vi har fått ditt samtykke eller på annen måte fått godkjennelse eller blitt pålagt ved lovgivning. For det formål som beskrevet i disse Retningslinjene for personvern, og også for å oppdatere din personlige profil, kan vi kombinere alle dine personlige data som vi har samlet inn.

 • Hvordan vi utleverer dine personlige data

  Vi hverken selger eller på annen måte overfører dine Personlige data til tredjeparter med unntak av slik det fremgår i Retningslinjene for personvern. Vi vil ikke utlevere dine Personlige data til noen tredjeparter med mindre:
  a. en slik utlevering ellers er blitt opplyst om når du sender inn dine Personlige data og/eller i en supplerende Tjenestes personvernserklæring;
  b. en slik utlevering er pålagt ved lovgivning eller av en rettskjennelse fra en domstol med kompetent jurisdiksjon eller ved tilfelle hvor vi i god tro mener at utleveringen er nødvendig for å beskytte eller forsvare våre rettigheter eller eiendom;
  c. en slik utlevering er nødvendig for at tjenesteytere benyttet av oss skal kunne utføre funksjoner på sine vegne eller tilby tjenester til oss, slik som reklame, markedsførings- og ferdigstillingstjenester, nettsideadministrasjon, databehandling, informasjonsteknologi- og kontortjenester, forutsatt an en slik organisasjon eller individ ikke innhenter, bruker eller utleverer dine Personlige data til noe formål annet enn å utføre slike funksjoner eller tilby tjenester til oss;
  d. Personlige data er inkluderte i en transaksjon for salg eller verdipapirisering av noen eller alle av våre aktiva utelukkende til det formål å tilrettelegge og gjennomføre en slik transaksjon. Ved ferdigstilling av transaksjonen vil du bli varslet. Vi vil overføre eierskap og kontroll over din personlige informasjon til tredjeparter underlagt alle vilkår og begrensninger i denne Personvernserklæringen; og
  e. vi vil utnevne tredjeparter (‘databehandlingsansvarlige’) som vil behandle noen av dine data på vegne av oss. Etter anmodning kan vi oppgi en liste over slike parter til deg.

 • Kun voksne

  Hverken Tjenestene eller Sidene er ment for bruk av mindreårige. Vi vil ikke bevisst samle inn noen identifiserbar informasjon sendt inn av mindreårige. Ved varsel om innhenting av personlig data om en mindreårig uten foreldrenes samtykke vil vi umiddelbart slette slik informasjon.

 • Andre sider

  Disse Retningslinjene for personvern gjelder kun for våre Tjenester og kampanjer. Vi har ikke kontroll over sidene som vises som søkeresultater, sider som inkluderer våre applikasjoner, produkter eller Tjenester, eller lenker fra innen våre ulike Tjenester. Disse andre sidene kan plassere sine egne Cookies eller andre filer på din datamaskin, samle inn data eller be om Personlige data fra deg. Disse andre sidene opprettholder sine egne bestemmelser vedrørende Cookies og innsamling og bruk av Personlig data. Det er opp til deg å gjennomgå disse bestemmelsene på egen hånd.

 • Sikkerhet

  Ditt personvern er viktig for oss. Vi bruker teknologi av industristandard for å beskytte dine Personlige data. Dessverre kan ikke dataoverføring over internett og via mobilkommunikasjon garanteres å være 100 % trygt. Som et resultat av dette, mens vi er forpliktet til å beskytte dine Personlige data, kan vi ikke sikre eller garantere sikkerheten for informasjon du overfører til eller via oss. I dette øyeblikk er de Personlige data vi samler inn lagret på datamaskiner lokalisert i Holland. For å behandle disse, som beskrevet i disse Retningslinjene for personvern, kan vi overføre de Personlige data til andre land som befinner seg utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) eller utenfor ditt hjemland og hvis databeskyttelseslovgivning kan variere fra EØS’ eller fra jurisdiksjonen der du bor. Underlagt gjeldende lovgivning i slike andre jurisdiksjoner vil vi sikre at nødvendig beskyttelse er på plass for å kreve at den databehandlingsansvarlige i det aktuelle landet opprettholder sikkerheten på de Personlige data som er tilsvarende de som gjelder i EØS eller i landet der du bor. I tillegg, dersom du bruker Tjenestene våre mens du er utenfor EØS, kan informasjonen din overføres til en destinasjon utenfor EØS for å kunne tilby deg disse Tjenestene. Ved å samtykke til disse Retningslinjene for personvern godtar du også at vi overfører dine Personlige data utenfor EØS eller landet du bor i til de formål som er beskrevet her.

 • Tilgang til dine personlige data

  Du har rett til å aksessere og korrigere de Personlige data du har gitt til oss eller til å endre dine preferanser. Du kan sende en e-post til adressen som nevnes nedenfor eller på Sidene og/eller gjennom våre Tjenester og oppgi hvorvidt du ønsker å fjerne dine Personlige data fra vår database, eller ønsker å melde deg ut av kommunikasjon fra oss eller å melde deg ut av kommunikasjon fra tredjeparts markedsførere eller forretningspartnere. Ved å slette dine Personlige data eller på annen måte melde deg ut av kommunikasjon fra oss eller tredjeparter vil kun du kun fjerne data som befinner seg i vår database til de formål å behandle fremtidige kommunikasjoner fra oss og tredjeparter. Å utføre disse handlingene vil ikke slette Personlig data som allerede er innsamlet og eventuelt har blitt delt med tredjeparter, som tidligere beskrevet i denne Personvernserklæringen. Du vil være nødt til å kontakte tredjeparter som kan kontakte deg direkte for å slette dine Personlige data som de eventuelt bruker for å kontakte deg.

 • Kontaktinformasjon

  Vi tar gjerne i mot dine kommentarer vedrørende disse Retningslinjene for personvern. Dersom du har eventuelle spørsmål, ønsker tilgang til å korrigere eller oppdatere dine Personlige data, og/eller mener at vi ikke har levd opp til denne Personvernserklæringen, vennligst kontakt oss via e-post på norway@mob.support