Please upgrade your browser

Ts & Cs

 1. Velkommen til Lalamobi Norge på http://lalamobi.com/no/ja/privacy.html (“Nettsiden”). Vennligst les nøye gjennom disse generelle vilkårene og betingelsene (‘Vilkårene’). Dette dokumentet er en oversettelse av originaldokumentet som er på engelsk og er tilgjengelig av hensyn til deg. Ved tilfellet av uoverensstemmelser mellom det oversatte dokumentet og det originale dokumentet og ved tilfellet av eventuelle tvister, skal sistnevnte være det gjeldende. Vennligst merk deg at Tjenester som omfattes av denne avtalen ikke kan avbestilles av deg, bortsett fra slik det er beskrevet i disse Vilkårene, når leveringen av disse Tjenestene er påbegynt. Dersom du ikke godtar disse Vilkårene bør du ikke fortsette videre på denne nettsiden, med registrering eller med et hvert forsøk på å få tilgang til eller bruke Tjenestene som omfattes av disse Vilkårene. Ellers samtykker du i å bruke Tjenestene på de Vilkår som fremgår i denne avtalen. Vi kan ha behov for å endre disse Vilkårene fra tid til annen og slike endringer vil bli foretatt i samsvar med disse Vilkårene. Vennligst sjekk denne nettsiden regelmessig da det er her vi vil varsle deg om slike endringer.

 2. Beskrivelse og type Tjenester

  Lalamobi Norge (‘Firma’, ‘Vi’) har utviklet en rekke nedlastbare innholdsvarer for mobilunderholdning, på nett så vel som trådløst, slik som, men ikke begrenset til, ringetoner, spill, bakgrunnsbilder og SMS-Tjenester (kollektivt kalt ‘Tjenestene’) for visse kompatible mobilenheter. Disse Tjenestene tilbys deg av Cellfie BV, Weegschaalstraat 3, 5632CW Eindhoven, the Netherlands . Tjenestene gjøres tilgjengelig for deg underlagt disse Vilkårene. Tjenestene inkluderer tilgang til informasjon, data, tekst, programvare, musikk, lyd, bilder, grafikk, video, melding eller andre materialer. Tjenestene er ikke ment som råd vedrørende skatt, regnskap eller det juridiske feltet, råd om egnethet eller lønnsomhet når det gjelder sikkerhet eller investering, råd om helse eller det medisinske feltet, eller noe annet råd av personlig eller privat karakter. Tjenestene kan også inkludere tilgang til innholdet og tjenestene til uavhengige tredjeparter. Etter registrering og betaling vil du få tillatelse til å laste ned eller på en annen måte bruke Tjenestene gjennom kompatible mobiltelefoner og andre kompatible enheter. Firmaet tilbyr Tjenestene sine
  (a) gjennom en løpende abonnementsmodell
  (b) som en kredittmodell hvor en mengde kreditter for et bestemt antall individuelle nedlastninger på en fornybar (periodisk) abonnementsbasis tilbys og
  (c) gjennom en engangs- (singel) kjøpsmodell. Ikke alle modellene er nødvendigvis tilgjengelige i landet ditt. Mer spesifikk informasjon i forbindelse med Tjenestene som tilbys i landet ditt kan bli funnet på Nettsiden. Med mindre annet er uttrykkelig angitt skal ingen informasjon som presenteres i Tjenestene eller i forbindelse med Tjenestene anses som et bindende tilbud fra Firmaet, men som en invitasjon til å bestille Tjenester. Firmaet har retten til å levere Tjenestene som det anser som best, men vil forsøke å sikre at Tjenestene ikke er av lavere standard enn det de var på datoen da disse Vilkårene ble inngått. Underlagt retten din til å få refundert utgifter i samsvar med disse Vilkårene forbeholder Firmaet seg retten til å endre eller stanse, midlertidig eller permanent, Tjenestene som tilbys deg. Dersom Firmaet opphører Tjenesten permanent vil vi varsle deg om dette.

 3. Registrering og generell tilgang til Tjenestene

  Du er nødt til å være minst atten (18) år gammel for å abonnere på noen av Tjenestene. Dersom du ikke er personen som er ansvarlig for å betale mobiltelefon- eller internettregningen eller er under atten (18) år gammel, vennligst få tak i tillatelsen til kontoinnehaver, foreldre, verge og/eller arbeidsgiver før du abonnerer på og/eller deltar i Tjenestene. Ved å abonnere på og/eller delta i Tjenestene
  (1) erkjenner og bekrefter du, der det er nødvendig, at du har fått den nødvendige tillatelsen, samtykket eller godkjennelsen fra kontoinnehaver, foreldre, verge eller arbeidsgiver og
  (2) aksepterer at du har blitt tilbudt muligheten til å lese og godta Vilkårene før du tar i bruk Tjenestene. Dersom du ikke aksepterer; ikke benytt deg av Tjenestene. Når du registrerer deg for og/eller bruker Tjenesten erkjenner og bekrefter du at du har akseptert disse Vilkårene og at du skal overholde vilkårene som gjelder i din situasjon, som spesifisert ovenfor. Du godtar at en hver person som etterspør slik Tjenester er din agent med full myndighet til å handle på dine vegne med hensyn til slike Tjenester. Med mindre annet er uttrykkelig angitt skal en hver ny eller ytterligere funksjon som utvider eller forbedrer de gjeldende Tjenestene, inkludert utgivelsen av nye Tjenester, være underlagt disse Vilkårene.

 4. Forpliktelse til å registrere; personopplysninger

  Ved forespørsel kan Firmaet registrere deg som en bruker og gi deg tilgang til Tjenestene ved å tildele deg et personlig brukernavn og passord. Du er alene ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten når det gjelder passord og konto. Firmaet er kanskje nødt til å endre brukernavn tildelt visse sider av Tjenestene sine og forbeholder seg retten til å gjøre det (du vil bli informert dersom dette er nødvendig). For å garantere sikker bruk av Tjenestene, samt betalingen av gjeldende avgifter, garanterer du at den personlige informasjonen (heretter omtalt som ‘Personopplysningene’) angitt på registreringsskjemaet er korrekt og fullstendig. Dersom Firmaet, etter eget skjønn, mistenker at Personopplysningene ikke er nøyaktige eller fullstendige er Firmaet berettiget til å suspendere eller avslutte kontoen din og holde tilbake både nåværende og fremtidig bruk av Tjenestene, eller deler av dem. Du er ansvarlig for å opprettholde hemmeligheten rundt et hvert passord og/eller konto som er tildelt deg av Firmaet, og du er fullt ut ansvarlig for alle handlinger gjennomført ved bruk av passordet ditt eller kontoen din. Du forplikter deg til å ta kontakt med Firmaet dersom du merker eller mistenker at uautorisert bruk har blitt gjort av passordet ditt eller kontoen din, eller at sikkerheten eller beskyttelsen av Personopplysningene av en eller annen grunn ikke lenger kan garanteres. Firmaet kan ikke og skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader som oppstår som følge av din unnlatelse av å overholde dette avsnittet. Firmaet kan gi deg tilgang til noen Tjenester uten at du registrerer deg som en bruker, for eksempel påmelding for Tjenestene via mobiltelefonen din. I hvert slikt tilfelle er identifiseringen av deg basert på identifikasjon som vi anser som egnet, slik som mobiltelefonnummeret ditt. Du godtar at slik informasjon kan samles inn og overføres til Firmaet og brukes i samsvar med avsnittet “Personvern og behandling av data” i disse Vilkårene.

 5. Tilgang til den løpende abonnementsmodellen

  1. Det løpende abonnementet begynner når Firmaet, ved din etterspørsel, har gitt deg tilgang til Tjenestene. Tilgang til Tjenestene kan gis ved å tilby deg informative eller underholdende Tjenester (f.eks. ved å sende deg tekstmeldinger (vitser, trivia, quiz-spørsmål) eller nedlastbart innhold (f.eks. et bakgrunnsbilde, en ringetone eller et mobilspill), ved å gi deg tilgang til Tjenestene på andre måter (f.eks. til mobilnummeret ditt) eller ved å la deg laste ned Tjenestene (f.eks. ved å sende deg en WAP-Push-lenke eller en lenke i en tekstmelding for nedlastning eller annet bruk av Tjenestene på Firmaets nettside). Alle abonnementsavtaler er gjeldende inntil de sies opp og/eller kanselleres av deg eller Firmaet i samsvar med vilkårene som er fastsatt her. Avtaler om Tjenestene til Firmaet og uavhengige tredjeparter som er gjort tilgjengelige gjennom Tjenestene skal begynne når Firmaet eller tredjeparten har akseptert bestillingen din eller har levert Tjenestene til deg i henhold til bestillingen din. Avtalen er gjeldende inntil den sies opp av deg eller Firmaet i samsvar med vilkårene som er fastsatt her.

  2. Når du via nettsiden melder deg på et ferdighetsbasert spill, quiz eller konkurranseabonnement hvor du kan vinne en premie som formidles på den relevante nettsiden (“Ferdighetsspill”), får du tilgang til Tjenesten ved at vi sender deg SMS-meldinger med gåter og/eller spørsmål som må løses. Du vil motta poeng ved å svare riktig på gåtene og spørsmålene. For Ferdighetsspill vil vilkårene som fremgår i avsnittet “Vilkår og betingelser for Ferdighetsspill ” være gjeldende.

 6. Tilgang til engangs- (singel) kjøpsmodell

  Engangs- (singel) kjøpsmodellen inkluderer at du kan velge den engangsTjenesten du ønsker å kjøpe. Muligheten til å laste ned, motta og/eller få tilgang til Tjenestene tilbys mot en fastsatt pris, som formidlet på nettsiden vår eller på annen måte. Det er ingen abonnement og det er ingen periodiske kostnader involvert.

 7. Kostnader

  Kostnadene for Tjenestene er tilgjengelige på Firmaets nettside (f.eks. under ‘F.A.Q.’). Den periodiske avgiften påløper for hver abonnementsperiode avtalen er gjeldende. Du skal betale Firmaet for Tjenestene og bruken av dem i henhold til prislistene som er gjeldende når du foretar bestillingen. Med mindre annet er angitt vil kostnadene belastes telefonregningen din eller trekkes fra kontantkortet ditt. Ytterligere kostnader og separate avgifter fra mobiloperatøren vedrørende tekstmeldinger/WAP/GPRS/UMTS/båndbredde kan forekomme når du benytter deg av Tjenestene. Hvor det er aktuelt kan kostnadene også betales ved bruk av kreditter, med kredittkortet ditt, via bankoverføring eller gjennom brukerkontoen din. De ulike betalingsmetodene er spesifisert under bestillingsprosessen for Tjenestene du velger. Firmaet kan også sende deg en faktura for kostnadene fra tredjeparter hvis tjenester er tilgjengelige gjennom Tjenestene dersom dette er avtalt med nevnte tredjepart. Slike kostnader skal faktureres i henhold til slike tredjeparters avgifter. Alle kostnader, inkludert avgifter for eksisterende abonnementsavtaler, kan endres etter varsel fra Firmaet. Firmaet vil gi deg rimelig varsel om slike endringer. Dersom du ikke aksepterer de nye avgiftene (som kun vil være gjeldende for fremtiden), kan du kansellere abonnementet ditt og/eller kontoen din.

 8. Vilkår og betingelser for Ferdighetsspill

  1. Ved å melde deg på et Ferdighetsspill kan premien, som formidlet på den tilhørende Nettsiden, i løpet av perioden spesifisert på den tilhørende nettsiden (“Premieperioden”), vinnes (f.eks. en Nintendo Wii, iPhone, iPad, Macbook, en TV, mote gavekort eller andre premier som angis på den tilhørende nettsiden i løpet av Premieperioden). Deltakerne i Ferdighetsspillene kan befinne seg over landegrensene. Dette vil si at personer bosatt i andre land kan ha en sjanse til å vinne den samme premien som tilbys under det bestemte Ferdighetsspillet. Under hver Premieperiode vil kun én premie bli utdelt per Ferdighetsspill. Ansatte og dere nærmeste familie av Firmaet, deres byråer og firmaer tilknyttet spillene og konkurransene er ikke berettiget til å delta i konkurransene eller ta del i spillene.

  2. Deltakelse i et Ferdighetsspill uten å foreta et kjøp er mulig ved å sende e-post til norway@mob.support med telefonnummeret ditt, din operatør og ditt fulle navn. Når du melder deg på et Ferdighetsspill på denne måten vil Firmaet sende deg, helt kostnadsfritt, en fil med spørsmål som skal svares og/eller gåter som skal løses. Du vil få poeng for å svare riktig på gåtene og spørsmålene.

  3. Den første dagen i hver kalendermåned vil en ny runde starte. I hver runde kan hver deltaker tjene opp poeng ved å svare riktig på spørsmål og/eller gåter. Den siste dagen i hver kalendermåned vil en Rundevinner kåres (basert på det høyeste antallet poeng som er generert). Ved tilfellet hvor flere deltakere har det samme antallet poeng vil deltakeren som brukte kortest tid på å svare på alle spørsmålene være vinneren. Hver Rundevinner vil ha muligheten til å delta i Finalerunden (planlagt for den siste kalendermåneden i Premieperioden) hvor han/hun har sjansen til å vinne en premie. Før Finalerunden starter vil alle Rundevinnere motta en SMS med en invitasjon til å delta i Finalerunden. Rundevinnere vil motta innloggingsinformasjon til en URL hvor det er om å svare på spørsmål på kortest mulig tid. Deltakeren som har generert det høyeste antallet poeng i Finalerunden på kortest mulig tid vil være vinneren. Ved tilfellet hvor flere deltakere har det samme antallet poeng generert på eksakt samme tid (i minutter) vil deltakerne motta et tidsbegrenset matematisk spørsmål. Alle svar på gåter og/eller spørsmål som er riktige er en påmelding til Ferdighetsspillet.

  4. Resultatene er endelig og er ikke underlagt noen korrespondanse. Innen to uker etter at Premieperioden er avsluttet vil vinneren av Finalerunden bli kontaktet personlig via mobilnummeret som ble brukt til å abonnere på Tjenestene eller via e-postadressen som ble brukt til deltakelse gjennom e-post. Vinneren vil bli kontaktet i løpet av to påfølgende dager. Dersom vinneren ikke svarer telefonsamtalen personlig kan ikke premien kreves. Ved tilfellet hvor en vinner ikke kan nås vil deltakeren med den nest beste poengsummen bli oppringt. Alle deltakere som deltok i Ferdighetsspillet forblir abonnenter selv etter Premieperioden er over, inntil abonnementet sies opp og/eller kanselleres av deg eller Firmaet i samsvar med vilkårene som er fastsatt her. Alle gjenværende deltakere vil være berettiget til å vinne premien som utdeles i hver kommende Premieperiode inntil abonnementet sies opp og/eller kanselleres.

  5. Dersom Tjenestene av en eller annen grunn ikke kan gjennomføres som planlagt, inkludert pga. datavirus, programfeil, manipuleringer, uautorisert inngripen, svindel, tekniske problemer eller noen annen årsak som er utenfor Firmaets kontroll, som skader eller påvirker administrasjonssikkerheten, rettferdigheten eller integriteten eller forsvarlig gjennomføring av Ferdighetsspillene, forbeholder Firmaet seg retten til, etter eget skjønn, å avbryte, endre, utsette Tjenesten eller å diskvalifisere et hvert individ som tukler med påmeldingsprosessen. Firmaet skal ikke holdes ansvarlig for tapte, forsinkede eller uforståelige påmeldinger til Ferdighetsspillene.

  6. Så langt loven tillater det forbeholder Firmaet seg retten til å tilby en pengepremie tilsvarende verdien av premien eller, i rimelige omstendigheter, overføre en ekvivalent premie eller en premie til en sammenliknbar eller høyere verdi dersom den annonserte premien av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig. Premien må aksepteres som den tilbys og kan ikke overføres eller innløses.

  7. Alle premiegevinster leveres til vinnerens adresse innen 5 uker, underlagt at vinneren oppgir en gyldig adresse for Firmaet. Alle fraktomkostninger og andre transportutgifter skal dekkes av vinneren.

  8. Firmaet forbeholder seg retten til å be vinnere om å fremlegge bevis på identitet og bevis på at han/hun er bosatt på leveringsadressen. Identifikasjon som anses som egnet for verifisering fremgår etter Firmaets skjønn. Det er en betingelse for godtakelsen av premien at vinneren kan være nødt til å signere en juridisk ansvarsfristilling i et skjema fastsatt av Firmaet etter eget skjønn. Firmaet og firmaer tilknyttet Ferdighetsspillene skal ikke holdes ansvarlig dersom premier skades under levering.

  9. Premievinnere gjøres oppmerksom på at godtakelse av premien kan medføre skattemessige konsekvenser. Premievinnere anbefales å søke uavhengig økonomisk rådgivning før han/hun godtar premien.

  10. De ulike premiene som tilbys på nettsidene er registrerte varemerker av sine respektive eiere. De respektive eierne er ikke tilknyttet, eller sponsor av, eller en partner i kampanjene eller Ferdighetsspillene.

  11. Avsnittet “Vilkår og betingelser for Ferdighetsspill” gjelder kun for Ferdighetsspill hvor det utdeles en premiegevinst. For alle andre kampanjer hvor en premiegevinst utdeles gjelder kanskje separate ytterligere vilkår og betingelser som vil bli formidlet på nettsiden.

 9. Dine forpliktelser

  For å kunne bruke Tjenestene er du nødt til å ha et mobilkommunikasjonsabonnement med en deltakende leverandør av trådløse tjenester eller på annen måte ha tilgang til et (mobilt) kommunikasjonsnettverk hvor Firmaet gjør Tjenestene tilgjengelige, så vel som en hver leverandør av trådløse tjenester for å laste ned innhold og/eller motta SMS-meldinger, og betale alle (leverandør av trådløse tjenester) tjenestekostnader forbundet med slik tilgang. Du er nødt til å ha en fungerende internettforbindelse installert på mobiltelefonen din (f.eks. WAP, GPRS, UMTS). Mobiltelefonen din må ha mulighet til å kunne motta tekstmeldinger, ringetoner, spill, video og/eller fargegrafikk. I tillegg må mobiltelefonen din være internett-aktivert for å kunne laste ned ringetoner, mobilspill, video, fargegrafikk eller andre nedlastbare Tjenester. Firmaet vil ikke utstede refusjoner dersom du laster ned eller forsøker å laste ned Tjenester til inkompatible telefoner eller leverandører av trådløse tjenester eller dersom mobiltelefonen din ikke er internett-aktivert. For instruksjoner, vennligst sjekk nettsiden til din leverandør av trådløse tjenester eller nettsiden til din mobiltelefonprodusent. I tillegg er du nødt til å anskaffe alt utstyr og programvare som er nødvendig for å koble til Tjenestene. Du er ansvarlig for å sikre at utstyret og/eller programvaren ikke forstyrrer eller påvirker Firmaets virksomheter. Firmaet har retten til å umiddelbart frakoble et hvert utstyr eller programvare som forårsaker forstyrrelser i Tjenestene og umiddelbart terminere denne avtalen. Tjenestene er kun for personlig bruk og skal ikke tilordnes eller overføres til andre mobiltelefonnumre, personer eller enheter, og du skal heller ikke gi en annen person eller enhet tilgang til dine Tjenester, hverken direkte eller indirekte. En hver handling eller aktivitet som vi mistenker begrenser eller hindrer en annen bruker fra å få tilgang til, bruke eller benytte seg av Tjenestene er ikke tillatt. Du aksepterer å kun bruke Tjenestene til lovlige formål.

 10. Immaterielle rettigheter

  Med mindre annet fremgår her eies alle rettigheter, titler og interesser i og for en hver immateriell eiendom, opphavsrett eller andre rettigheter relatert til immateriell eiendom som brukes, utvikles, består av, inneholder eller praktiseres i forbindelse med noen av Tjenestene (‘Firmaets Immaterielle Rettigheter’) av Firmaet eller dets lisensgivere og du samtykker i å ikke kreve interesse i eller eierskap av noen av Firmaets Immaterielle Rettigheter. Firmaet gir herved, og du aksepterer herved, en personlig, begrenset, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, gjenkallelig og ikke-overdragbar lisens og tillatelse til å laste ned og bruke Tjenestene på en bestemt kompatibel mobilenhet, kun for ditt eget, ikke-kommersielt bruk. Videre erkjenner du og godtar at du ikke kan endre, leie, leie ut, låne, låne vekk, lease, selge, distribuere, skape eller generere Tjenestene og/eller Firmaets Immaterielle Rettigheter med unntak av tilfellet hvor Firmaet har gitt deg uttrykkelig skriftlig tillatelse til å gjøre det. Du erkjenner at ingen rettigheter til Firmaets Immaterielle Rettigheter overføres til deg og at du ikke får noen rettigheter, uttrykkelig eller underforstått, på Tjenestene, annet enn rettighetene som er uttrykkelig gitt i disse Vilkårene. Du erkjenner at alle merker som vises gjennom Tjenestene tilhører Firmaet, eller de respektive eierne av slike merker, og er beskyttet av nasjonale og internasjonale lover om varemerker og opphavsrett. En hver bruk av noen av merkene som vises gjennom Tjenestene uten skriftlig samtykke fra Firmaet eller eieren av merket, som hensiktsmessig, er ikke tillatt. Lalamobi Norge' er et varemerke av Firmaet. Tjenestene kan kun lastes ned én gang og kan ikke overføres, selges, distribueres, vises, utføres, kopieres, endres eller brukes på noen annen måte, helt eller delvis, enn det som fremgår i disse Vilkårene. Du garanterer at du kun vil bruke grensesnittet som gis av Firmaet for å få tilgang til Tjenestene. Du godtar at rettighetshaverne, som lisensierer musikk og annet innhold til Firmaet for bruk i Tjenestene, blir forstått i denne betydningen av omfanget av beskyttelsen til denne avtalen, og at de selv er autorisert til å håndheve bestemmelsene i denne avtalen som er direkte tilknyttet innholdet deres. Du er klar over at bruk av musikkstykker er underlagt vilkårene for bruk som er angitt nedenfor. Du kan ikke la en tredjepart kopiere, endre, reprodusere, overdra, distribuere eller på annen måte bruke musikkstykker som du mottar eller bruker, utenfor grensene som tillates av opphavsretten. Du forplikter deg til å umiddelbart informere Firmaet om slikt uautorisert bruk. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt til deg i denne avtalen er forbeholdt Firmaet og/eller dets lisensgivere.

 11. Avtaler om Tjenester fra tredjeparter/transaksjoner med annonsører og/eller sponsorer

  Tjenestene kan også inkludere tilgang til Tjenester fra uavhengige tredjeparter, enten direkte eller via lenker til sider som drives av slike tredjeparter. Der det er mulig skal Firmaet opplyse om at Tjenestene er innhold fra tredjeparter. Selv om de kan være med-merket med Firmaet og dermed inkludere Firmaets varemerker, blir avtalene om Tjenester levert av tredjeparter inngått direkte mellom deg og tredjeparten. Vi kan også bruke annonsører og markedsførere til å hjelpe oss med å dekke kostnadene ved Tjenestene våre. Som en betingelse for å bruke disse Tjenestene godtar du at vi kan vise annonser og annen reklame på nettsiden vår og levere annonser og reklame i forbindelse med Tjenestene våre. Du godtar også at du ikke vil forsøke å blokkere eller på annen måte forstyrre slike annonser eller reklamer. Enkelte jurisdiksjoner tillater oss ikke å sende annonser og reklame på tekstmeldinger uten ditt uttrykkelige samtykke, så det ovennevnte gjelder ikke nødvendigvis i ditt tilfelle. Vi deler ikke Personopplysningene dine med tredjeparter uten ditt samtykke. Inkluderingen av annonser eller reklame på nettsiden vår eller i Tjenestene våre innebærer ikke noen oppfordring av Firmaet om slikt innhold, produkt, tjeneste eller firma. Vi forsøker å sikre at alle annonser og reklamer er hensiktsmessige for brukerne våre. Du har rett til å be oss, når som helst, om å ikke kontakte deg i form av direkte markedsføring. Firmaet skal ikke være en part av, eller på annen måte ansvarlig for, noen transaksjoner vedrørende tjenester som gjøres tilgjengelige fra slike tredjeparter eller annet innhold eller informasjon presentert i forbindelse med tjenester fra tredjeparter.

 12. Personvern og behandling av data

  Du erkjenner at Firmaet samler inn og behandler ‘personlig informasjon’ (dvs. informasjon som kan brukes til å kontakte deg eller som du har gitt til oss, slik som fullt navn, postadresse, kjønn, alder, meninger, beregninger, kunnskap, telefonnummer eller e-postadresse), ‘økonomisk informasjon’ (dvs. kredittkortnumre, bankkontoinformasjon eller passord) eller ‘demografisk og bruksinformasjon’ (dvs. informasjon som du sender inn, eller som vi samler inn som hverken er personlig informasjon eller økonomisk informasjon, men nødvendig for korrekt funksjon og betaling av våre Tjenester, slik som start- og sluttdato for abonnementet ditt og omfanget av bruket ditt av Tjenestene), med forbehold til resten av dette avsnittet for å drive denne nettsiden (sammen referert til som ‘Personopplysninger’) og er underlagt vilkårene fastsatt i Personvernerklæringen som er en integrert del av disse generelle vilkårene og betingelsene. Firmaet legger stor vekt på personvernet til sine brukere; men vi kan imidlertid videresende Personopplysningene dine til din leverandør av trådløse tjenester for å sikre innsamling av gebyrer. Videre kan vi videresende Personopplysningene dine til myndighetsorganer, inkludert, men ikke begrenset til domstoler og påtalemyndighet, for rettslige prosesser og forebygging av kriminalitet. Personopplysninger som er samlet inn av Firmaet kan bli lagret og behandlet i Nederland eller et hvert annet land hvor Firmaet eller byråene deres har kontorer. Ved å bruke Tjenestene samtykker du til en hver slik overføring av Personopplysninger til utlandet. Personopplysningene dine vil bli slettet senest seks måneder etter opphør av abonnementet ditt. Firmaet kan lagre Personopplysningene dine lenger enn dette dersom det er pålagt ved lov eller avtale. Firmaet vil opprettholde prosedyrer i samsvar med gjeldende lover for enkeltpersoner å få tilgang til sine Personopplysninger og, når det er hensiktsmessig og ved forespørsel, korrigere eller slette sine Personopplysninger.

 13. Fraskrivelse av garantier og ansvarsbegrensning

  Firmaet, dets direktører, kontorer, ansatte, leverandører og agenter (‘Leverandørpartene’) fraskriver seg et hvert ansvar for eventuelle skader som følge av ditt bruk av Tjenestene. Du forstår og godtar at Tjenestene tilbys på en ‘som er’- og ‘som tilgjengelig’-basis uten noen som helst garantier. Leverandørpartene fraskriver i den grad loven tillater alle garantier, enten uttrykt, underforstått, lovfestet eller på annen måte, med hensyn til Tjenestene, inkludert uten begrensning, underforståtte garantier om tittel, salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse av eiendomsrett. Leverandørpartene fraskriver seg alle garantier vedrørende sikkerhet, pålitelighet, punktlighet og ytelse av Tjenestene. Leverandørpartene garanterer ikke at tjenestene vil oppfylle dine personlige krav eller at driften av Tjenestene vil være uavbrutt og feilfri. Ingen råd eller informasjon, hverken muntlig eller skriftlig, som er innhentet av deg fra oss eller gjennom Tjenestene våre skal ikke gi noen garanti som ikke uttrykkelig er gjort her. Du kan ikke sette din lit til slike opplysninger eller råd. Du forstår og godtar at du laster ned og/eller bruker Tjenestene, innholdet, programvaren og nettsidene på eget skjønn og risiko og at du vil ene og alene være ansvarlig for eventuelle skader på din datamaskin, mobiltelefon eller tap av data som følge av bruk av Tjenestene. Med unntak av i jurisdiksjoner hvor slike bestemmelser er begrenset samtykker du i at Firmaets totale ansvar overfor deg eller en hver tredjeperson, og din eller en tredjepersons eksklusive rettsmiddel, ved lov, egenkapital eller på annen måte, med hensyn til Tjenestene gitt under denne avtalen og/eller for et hvert brudd på denne avtalen, er utelukkende begrenset til det beløpet du har betalt for slike Tjenester under vilkårene i denne avtalen. Med unntak av i jurisdiksjoner hvor slike bestemmelser er begrenset skal Leverandørpartene ikke holdes ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, eksemplariske, straffende, tredjeparts- eller følgeskader (inkludert erstatning for tap av fortjeneste, driftsavbrudd, tap av forretningsinformasjon og liknende) som følge av dit bruk, misbruk eller manglende evne til å bruke Tjenestene, innholdet, programvaren eller nettsidene, selv om Firmaet er blitt informert om muligheten for slike skader, i den grad et land ikke tillater fraskrivelse eller begrensning av ansvar som er angitt her, er Firmaets ansvar begrenset til den grad loven tillater i dette landet.

 14. Skadesløsholdelse

  Du samtykker i å holde Firmaet og dets morselskaper, medlemmer, datterselskaper, partnere, tjenesteleverandører, leverandører, byråer, lisensgivere, ledere, styremedlemmer, aksjonærer og ansatte skadesløse for et hvert tap, ansvar, krav, søksmål eller fordring, inkludert rimelige advokathonorarer, foretatt av en tredjepart på grunn av eller som følge av eller i forbindelse med
  (a) ditt bruk av Tjenestene, og
  (b) brudd på dine påstander og garantier beskrevet i disse Vilkårene. Du skal betale alle kostnader, skader og utgifter, inkludert uten begrensning, rimelige advokathonorarer og kostnader tildelt mot eller på annen måte pådratt av Firmaet i forbindelse med eller som følge av slike krav, søksmål, aksjoner eller andre rettslige prosedyrer.

 15. Oppsigelse og kansellering av Tjenester; Angrerett

  For å avbestille Tjenestene via tekstmelding, send STOPP til 2098 eller send en e-post til norway@mob.support. I det første tilfellet skal oppsigelsen tre i kraft umiddelbart etter mottakelsen av oppsigelsesanmodningen. I det andre tilfellet skal kanselleringen tre i kraft innen 48 timer etter mottakelsen av oppsigelsesanmodningen. I tilfeller der en har flere abonnementer vil ordet ‘STOPP’ kansellere alle aktive abonnementer. Kostnader kan fortsatt vises på regningen fra din leverandør av trådløse tjenester den følgende måneden, da de utsteder regninger i ettertid. Du samtykker i at Firmaet, etter eget forgodtbefinnende, når som helst kan avslutte bruket ditt av Tjenestene og fjerne og forkaste et hvert innhold i forbindelse med slike Tjenester
  (1) dersom Firmaet mistenker at du har overtrådt eller handlet i strid med disse Vilkårene;
  (2) du unnlater å betale kostnadene innen den fristen som er angitt i ditt mobilabonnement fra din operatør;
  (3) Firmaet blir uttrykkelig bedt om det av operatøren eller
  (4) en hver lov, bestemmelse, forskrift eller statlig handling gjør hele eller deler av Tjenestene ulovlig eller upraktisk. Du samtykker i at Firmaet ikke skal holdes ansvarlig overfor deg eller en hver tredjepart for avslutning av din tilgang til Tjenestene. Dersom du kansellerer din konto eller ditt abonnement for en hver grunn vil ikke Firmaet refundere allerede betalte beløp, med unntak av det som er uttrykkelig fastsatt i noen av bestemmelsene i disse Vilkårene. Kunder i EU og enkelte andre land kan også ha lovfestet rett til å trekke seg fra avtalen innenfor en minimumsperiode på syv virkedager etter datoen hvor avtalen trådde i kraft (‘Angreperioden’). Firmaet har angitt at Angreperioden er på fjorten virkedager, men retten din til å trekke deg ut umiddelbart opphøres dersom tilgang til Tjenestene har blitt gitt deg før slutten av Angreperioden. For å trekke deg fra avtalen innenfor Angreperioden, send en e-post til norway@mob.support eller via postbrev til Lalamobi, Sint Catharinagilde 3, 8253 KA Dronten, The Netherlands hvor kommunikasjonen tydelig må oppgi navnet ditt, adressen din og telefonnummeret ditt, og må være poststemplet innenfor Angreperioden.

 16. Diverse bestemmelser

  Varsler og kunngjøringer. Med unntak av det som er uttrykkelig bestemt her skal alle meldinger til Firmaet være skriftlig og leveres til følgende adresse: Lalamobi, Sint Catharinagilde 3,8253 KA Dronten, The Netherlands. Når du får tilgang til eller bruker Tjenestene eller sender en SMS, e-post eller på annen måte henvender deg til Firmaet, kommuniserer du med oss elektronisk og dermed gir oss ditt samtykke til å motta kommunikasjon fra Firmaet elektronisk. Du godtar at alle avtaler, varsler, opplysninger og annen kommunikasjon som Firmaet gir deg elektronisk tilfredsstiller alle juridiske eller kontraktsmessige krav om at slik kommunikasjon må være skriftlig. Med unntak av det som er angitt i avsnittet ”Oppsigelse og kansellering av Tjenester; Angrerett” skal varsler som sendes per post anses som mottatt syv dager etter de ble sendt og varsler lagt ut på Firmaets nettside eller sendt via e-post eller som en tekstmelding skal anses som mottatt på ukedagen etter dagen hvor de ble postet eller sendt. Overdragelse. Du kan ikke overdra eller overføre avtalen eller noen av dine kontraktmessige rettigheter. Firmaet skal ha retten til å overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtalen og eventuelle fordringer basert på denne avtalen til en tredjepart etter skriftlig varsel til deg, forutsatt at slike overdragelser er gjort under vilkår som ikke er mindre gunstige for deg enn de i disse Vilkårene. Endringer av Vilkårene. Du erkjenner og godtar at disse Vilkårene kan endres av Firmaet til en hver tid, hvor endringene skal tre i kraft ved kunngjøringen av slike endringer på nettsiden. Et hvert bruk av Tjenestene etter en slik kunngjøring skal utgjøre aksept av deg for slike endringer. Andre vilkår, hele avtalen. Disse Vilkårene kommer i tillegg til Firmaets eller tredjeparts ytterligere vilkår og betingelser som gjelder for Tjenestene, som kan bli lagt ut i forbindelse med slike Tjenester (‘Spesifikke Vilkår’). Ved eventuelle avvik mellom Vilkårene og slike Spesifikke Vilkår skal sistnevnte ha forrang. Disse Vilkårene og eventuelle andre vilkår eller dokumenter som er nevnt her utgjør hele avtalen din med Firmaet med hensyn til ditt bruk av Tjenestene. Du forstår og godtar, med unntak av det som er uttrykkelig angitt her, at denne avtalen ikke har til hensikt å overdra og overdrar ingen rettigheter eller rettsmidler til andre personer enn partene i denne avtalen. Ugyldighet. Dersom en del av denne avtalen blir kjent ugyldig eller ugjennomførlig skal den deles tolkes på en måte som samsvarer med gjeldende lov for å gjenspeile, så nært som mulig, de opprinnelige intensjonene til partene og de resterende delene skal fortsatt være i full kraft og effekt. Fraskrivelse. Firmaets unnlatelse av å forfølge alle tilgjengelige krav eller forsvar i henhold til denne avtalen eller på annen måte vil ikke være en fraskrivelse av slike krav eller forsvar. Overskriftene som brukes i disse Vilkårene er kun for enkelthetens skyld og vil ikke ha noen innvirkning på tolkningen eller juridisk håndhevelse av vilkårene som er fastsatt her. Overlevelse. I tilfellet hvor avtalen sies opp som det er angitt her skal avsnittene av disse Vilkårene, som følge av sin natur har blitt tolket til å overleve, overleve et slikt opphør eller oppsigelse. Gjeldende lov og jurisdiksjon. Denne avtalen og ditt bruk av nettsiden og Tjenestene skal reguleres og tolkes i samsvar med lovene i det landet hvor Tjenestene tilbys. Bruk av FN-konvensjonen for internasjonalt salg av varer er uttrykkelig utelukket.