Please upgrade your browser

Integritetspolicy

 • Allmän

  Denna Lalamobi hemsida, -wapsiden eller någon annan Lalamobi-webbplats ("Webbplatsen") ägs och drivs av eller på uppdrag av Cellfie BV ("Bolaget", "registeransvarig", "vi", "vår" eller "oss "). Genom att använda sidorna och Tjänsterna samtycker du till insamling, bearbetning, användning och utlämnande av dina personuppgifter av oss i enlighet med denna sekretesspolicy, som kan ändras från tid till annan av någon anledning. Denna sekretesspolicy förklarar hur vi kan samla in, bearbeta, använda, och under vissa omständigheter avslöja dina personuppgifter i enlighet med alla tillämpliga lagar. Läs noga denna integritetspolicy, och om du har några frågor, vänligen kontakta oss. Om du inte accepterar villkoren i denna integritetspolicy, måste du avstå att använda de tjänster som tillhandahålls via Internet, sidor och mobil underhållning och meddelandetjänster (gemensamt benämnda "Tjänster") och / eller inte delta i något av frågesporter, tävlingar, kampanjer, etc., som på sidorna. "Personuppgifter", som avses i denna sekretesspolicy innebär information om en identifierbar person, enligt gällande sekretesslagar. Personuppgifter kan innefatta namn, hemadress, hem eller mobilnummer, e-postadress, ålder, etnicitet, inkomst, preferenser och åsikter, men inte namn, titel, företagsadress och telefonnummer av en anställd i en organisation. Om någon av de personuppgifter som du lämnar identifieras som "känsliga uppgifter" (såsom men inte begränsat till, information avseende din ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, sexuell läggning eller religion), samtycker du uttryckligen att vi kan behandla sådana uppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy. Vi erkänner och garanterar dock att vi inte kommer att överföra några känsliga uppgifter till tredje part för direkt marknadsföring.

 • Ändringar av denna policy

  Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande, att ändra villkoren i denna sekretesspolicy. Alla väsentliga förändringar kommer att tydligt publiceras på denna sida och vi uppmuntrar dig att kontrollera denna sida regelbundet för att granska eventuella ändringar i denna sekretesspolicy. Din fortsatta användning av Tjänsterna efter eventuella ändringar i denna sekretesspolicy kommer att utgöra ditt medgivande till sådana ändringar.

 • Information vi samlar in

  Att erbjuda hela vårt utbud av tjänster, kan vi samla in följande typer av personuppgifter:
  A: specifik information som du avslöjar När du registrerar dig för någon av våra tjänster eller delta i någon av våra kampanjer som kräver registrering ber vi dig om personlig information (såsom namn, mobiloperatör och mobilnummer).
  B: Inloggningsuppgifter När tillgång till tjänster, samt att stödja dig att fylla platser som drivs av eller på uppdrag av oss, våra servrar automatiskt icke-identifierbar information som din webbläsare skickar när du besöker en webbplats. Dessa serverloggar kan inkludera, utan begränsning, information som webbegäran, IP-adress, MSISDN (Mobile Station Integrated Services Digital Network Number), typ av webbläsare, webbläsarspråk, datum och tid för din förfrågan. Dessutom kan det tilldelas en "Cookie" (en liten unik identifiseringstekstfil). Till exempel, Cookies lagra ditt lösenord för enkel logga in på en sida som du tidigare har besökt, eller spara dina inställningar och prenumerationsalternativ för en personlig hemsida. Tredjeparts annonser som visas på våra sidor kan också innehålla cookies från Internet reklambyråer eller annonsörer. Vi kontrollerar inte dessa cookies kommer och besökare på våra webbplatser bör kontrollera sekretesspolicyn för annonsören att se om och hur den använder cookies. Du kan programmera din dator att varna dig varje gång en cookie skickas eller att vägra cookies helt. Utan Cookies dock kan förlora tillgång till vissa funktioner på våra sidor, såsom sidan teckningsoptioner.
  C: Demografiska och BRUKSINFORMASJON När du skickar ett e-post eller andra meddelanden till oss, till exempel information som du skickar eller som vi samlar in, är att varken personuppgifter eller ekonomisk information men nödvändig för en väl fungerande och fakturering av våra tjänster, såsom information om avtalet mellan dig och oss, datum om början och slutet samt omfattningen av din konsumtion av tjänster, kan vi behålla dessa meddelanden (inklusive personuppgifter som finns däri) för att behandla dina önskemål och förbättra våra tjänster.
  D: EKONOMISK INFORMATION Finansiell information såsom kreditkortsnummer, bankkontouppgifter eller lösenord.

 • Användning av dina personuppgifter

  Vi använder endast dina personuppgifter för ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy och / eller de kompletterande sekretessmeddelandena för specifika tjänster. Sådan ändamål innefattar:
  a. Erbjudanden, fakturering och resultat av våra tjänster, kampanjer, frågesporter, tävlingar mm inklusive visning av anpassat innehåll och reklam;
  b. Revision, forskning och statistisk analys i syfte att upprätthålla, skydda och förbättra våra tjänster;
  c. Säkra tekniska funktion vårt nätverk;
  d. Skydd av våra (immateriell) äganderätt eller egendom av våra användare; och
  e. Utveckling av nya tjänster. Du samtycker uttryckligen till att dina personuppgifter också kommer att användas av oss för att informera dig om våra tjänster och erbjudanden. Vi kan kontakta dig via e-post, telefon, post, SMS eller motsvarande elektroniska medier. Vi kommer inte att samla in, använda eller avslöja dina personuppgifter för andra ändamål än de som beskrivs i denna sekretesspolicy och / eller i de kompletterande tjänster "sekretessmeddelanden, såvida inte vi har fått ditt medgivande eller på annat sätt fått godkännande eller blivit krävs enligt lag. För de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy, och även för att uppdatera din personliga profil, kan vi kombinera alla dina personuppgifter som vi har samlat in.

 • HUR VI lämna ut din personliga DATA

  Vi säljer inte eller på annat sätt överföra dina personuppgifter till tredje part förutom vad som anges i sekretesspolicyn. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part om inte:
  a. sådana åtgärder kan annars skulle ha visats när du skickar in dina personuppgifter och / eller en kompletterande tjänst sekretesspolicy;
  b. ett sådant röjande krävs enligt lag eller domstolsbeslut från en behörig domstol eller av fall där vi i god tro att ett utlämnande är nödvändigt för att skydda eller försvara våra rättigheter eller egendom;
  c. en sådan åtgärd är nödvändig för att tjänsteleverantörer som används av oss att utföra uppgifter för dess räkning eller att tillhandahålla tjänster till oss, såsom reklam, marknadsföring och tjänster uppfyllelse, webbplatshantering, databehandling, informationsteknik och kontorsservice, förutsatt en sådan organisation eller individ inte samla in, använda eller avslöja dina personuppgifter för något annat än att utföra sådana funktioner eller tillhandahåller tjänster till oss ändamål;
  d. Personuppgifter ingår i en transaktion för försäljning eller värdepapperisering av hela eller delar av våra tillgångar uteslutande för att förbereda och genomföra en sådan transaktion. Efter slutförandet av transaktionen kommer att meddelas. Vi kommer att överföra ägande och kontroll av din personliga information till tredje part som är föremål för alla villkor och begränsningar i denna integritetspolicy; och
  e. Vi kommer att utse en tredje part ("registeransvariga") som kommer att behandla några av dina data för vår räkning. På begäran erbjuder vi en förteckning över sådana partier till dig.

 • Bara vuxna

  Varken tjänster eller sidor är avsedda att användas av minderåriga. Vi kommer inte medvetet att samla in någon personligt identifierbar information som lämnats av minderåriga. Efter anmälan att samla in personuppgifter om minderåriga utan föräldrarnas samtycke, kommer vi omedelbart radera sådana uppgifter.

 • Andra sidor

  Denna sekretesspolicy gäller bara för våra tjänster och kampanjer. Vi har ingen kontroll över sidor som visas som sökresultat, webbplatser som innehåller våra applikationer, produkter eller tjänster, eller länkar inifrån våra olika tjänster. Dessa andra webbplatser kan placera sina egna cookies eller andra filer på din dator, samla in data eller be om personuppgifter från dig. Dessa andra sajter behålla sin egen politik när det gäller kakor samt till insamling och användning av personuppgifter. Det är upp till dig att se över dessa bestämmelser på egen hand.

 • Säkerhet

  Din integritet är viktig för oss. Vi använder teknik för industristandard för att skydda dina personuppgifter. Tyvärr har inte dataöverföring via Internet och via mobil kommunikation garanterar 100% säker. Som ett resultat, medan vi är fast beslutna att skydda dina personuppgifter, kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för information som du skickar till eller genom oss. I detta ögonblick personuppgifter som vi samlar in lagras på datorer som finns i Holland. Att behandla dessa som beskrivs i denna integritetspolicy, kan vi överföra personuppgifter till andra länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller utanför ditt hemland och om lagar om dataskydd kan avvika från EEG eller den jurisdiktion där du lever. Med förbehåll för tillämpliga lagar i andra sådana jurisdiktioner, kommer vi att se till att det nödvändiga skyddet finns på plats för att kräva den registeransvarige i det landet upprätthåller säkerheten på Personuppgifter som är likvärdiga med dem som gäller inom EES eller i det land där du bor. Dessutom, om du använder våra tjänster när du befinner dig utanför EES kan dina uppgifter överföras till en destination utanför EES i syfte att erbjuda dig dessa tjänster. Genom att godkänna denna sekretesspolicy samtycker du till att vi överför dina personuppgifter utanför EES eller bosättningslandet för de syften som beskrivs här.

 • Tillgång till personuppgifter

  Du har rätt att få tillgång till och korrigera personuppgifts du lämnat till oss eller ändra dina inställningar. Du kan skicka ett e-post adress som anges nedan eller på sidorna och / eller genom våra tjänster och ange om du vill ta bort dina personuppgifter från vår databas, eller vill välja bort meddelanden från oss eller att välja bort meddelanden från tredje part marknadsförare eller affärspartners. Genom att ta bort dina personuppgifter eller på annat sätt välja bort meddelanden från oss eller tredje part kommer bara bara ta bort uppgifter i vår databas för att behandla framtida meddelanden från oss och tredje part. Utföra dessa åtgärder kommer inte att ta bort personuppgifter som redan samlas in och eventuellt har delats med tredje part, såsom tidigare beskrivits i denna sekretesspolicy. Du kommer att krävas för att kontakta tredje part som kan kontakta dig direkt för att radera dina personuppgifter som de kan använda för att kontakta dig.

 • Kontakt

  Vi välkomnar också era kommentarer om denna sekretesspolicy. Om du har några frågor, vill ha tillgång till korrigera eller uppdatera dina personuppgifter och / eller anser att vi inte har levt upp till denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss via e-post på sweden@mob.support.