Please upgrade your browser

Genel şartlar

 1. Geçerlilik, uygulanabilirlik ve değişiklikler

  Bu Genel Şartlar ile Özel Şartlar (bundan sonra birlikte “Genel ve Özel Şartlar” olarak anılacaktır) ve telif hakkı politikası ile gizlilik politikası , Sağlayıcı sıfatını taşıyan biz (bundan sonra “Sağlayıcı”, “biz” veya “bizim” olarak anılacak – bilgi için Özel Şartlara bakınız) ile tarafımızdan tedarik edilen Servislerin Alıcısı sıfatıyla sizin ile aramızdaki bütün anlaşmalarda geçerlidir. Yazılı olarak farklı bir şekilde anlaşmaya varılmadığı takdirde “Servisler” burada Short Messaging Service (bundan sonra “SMS”) yoluyla veya (mobil) internet, bu web sitesi ya da bir wap sitesi (“Siteler”) aracıyla ve/veya farklı yollarla Mobil İçerik tedariği, yani (uygulamalar, duvar kağıtları, oyunlar, komik melodiler ve gerçek sesler gibi) cep telefonlarında kullanılmak için üretilen içeriklerin tedariği anlamına gelmektedir.
  Genel ve Özel Şartlar ve aynı zamanda telif hakkı politikası ile gizlilik politikası, Sitelerin kullanılmasında da geçerlidir.
  Siteleri kullanmakla ve/veya servislerimiz ya da servislerimizden birine başvurmakla ve/veya Mobil İçerik ve/veya servislerimiz ya da servislerimizin birini kabul etmekle Genel ve Özel Şartların ve aynı zamanda telif hakkı politikası ile gizlilik politikasının uygulanılmasını kabul edip bunları okuduğunuzu ve bunlara tabi olduğunuzu doğrulayarak teyit etmektesiniz.
  Belirli Mobil İçerik ve Servislerde, Genel ve Özel Şartların yanı sıra ek şartlar uygulanacaktır, örneğin önceden açıklanan oyun koşulları, ihtilaf durumları için düzenlemeler ve yönergeler. Bu ek şartlar bundan sonra “Ek Şartlar” olarak anılacaktır.
  Servislerimiz ya da servislerimizin birine başvurmakla ve/veya Mobil İçeriği ve/veya servislerimiz ya da servislerimizin birini kabul etmekle Ek Şartların olası uygulanabirliğini kabul edip bunları okuduğunuzu ve bunlara tabi olduğunuzu doğrulayarak teyit etmektesiniz.
  Genel ve Özel Şartlarla Ek Şartların arasında çelişkiler varsa, adı en son geçen şartlar öncelikli olacaktır.
  Sağlayıcının her zaman Genel ve Özel Şartları değiştirme hakkı vardır. Dolayısıyla bu sayfaları düzenli olarak okumanız gerekmektedir.

 2. Servislerin tanimi

  Sağlayıcı, Servislerin aracılığı ile Alıcılara Mobil İçerik ağlarına erişim sağlamaktadır. Haberler veya bilgiler, uygulamalar, oyunlar, e-postalar, chat servisleri, eğlence, fallar, zil sesleri, duvar kağıtları, komik melodiler, gerçek sesler, videolar v.s. buna dahildir. Bağımsız üçüncü kişilerin Mobil İçeriği ve Servislerine erişim de Servislerimize dahil olabilir. Servislere erişim, başvurduğunuz katagoriden indirilecek olan Mobil İçeriğin tedariği ile (örneğin bir uygulama tedariği ile) veya Mobil İçeriği indirmenizi mümkün kılmakla (örneğin belirli Sitelerden içeriği indirmek için bir WAP-push link veya PIN tedariği ile ya da Mobil İçeriğe erişim izni ile) sağlanır. Ücret her zaman ödenir, Mobil İçeriği yükleyip yüklememeniz bu durumu etkilemez; ücret sadece Mobil İçeriğin indirilmesinin, temin edilmesinin ve/veya erişilmesinin mümkün kılınmasının karşılığı olarak istenir. Genel ve Özel Şartlar, telif hakkı politikası ve gizlilik politikası ile Ek Şartlar, bugünkü Servis(ler)in olası genişletilmesi veya pekiştirilmesinde de geçerlidir. Sağlayıcı, her Lalamobi Servis(ler)i veya Servislerin bir bölümünü geçici olarak veya daima değiştirebilir ya da sonlandırabilir. Servis(ler)in değiştirilmesi, sonlandırılması veya askıya alınmasından dolayı Sağlayıcının üçüncü şahışlara veya size, kullanıcı sıfatınızla, herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul etmektesiniz.

 3. Servislere erişim, kullanilabilirlik ve yaş siniri; sizin sorumluluğunuz

  Servis(ler)den yararlanmak için aşağıdaki koşullara uymanız gerekir:

  1. Özel Şartlarda belirtilen yaşa ulaşmış olmanız gerekir ve/veya ebeveynlerinizin (ya da ebeveynlerinizden birinin) veya yasal velinizin (ya da yasal velilerinizin) iznine sahip olmanız gerekir.

  2. Diğer bir kişi ("ödemeler yapma yetkisi verilen kişi") size tedarik edilen Servisler için ödemeler yapıyorsa, Servisleri satın almak ve kullanmak ve Servisler için ödemeler yapmak için bu kişinin iznine sahip olmanız gerekir.

  3. Yukarıdaki durumlardan biri söz konusu ise, ebeveynlerinizin (ya da ebeveynlerinizden birinin) adına veya yasal velinizin (ya da yasal velilerinizin) adına ve/veya ödemeler yapma yetkisi verilen kişi adına bu Genel veÖzel Şartlar, telif hakkı politikası, gizlilik politikası ve olası Ek Şartlara tabi olma durumunu kabul etmeniz gerekir.


  Servis(ler), kullanım anında "olduğu gibi" ve "o anda sunulduğu gibi" tedarik edilir.
  Servis(ler)den yararlanmak için aşağıdaki koşullara uymanız gerekir:

  1. Gerekli mobil iletişim araçlarına sahip olmanız gerekir. Bazı Mobil İçerikler ancak kısıtlı cep telefonu modelleri için uygundur. Bu durum cep telefonlarının üreticilerini ilgilendirir olup Sağlayacının risk alanına girmez. Hayal kırıklıklarını önlemek için size, Servislerimize (Servislerimizin birine) başvurmadan önce cep telefonunuzun bu Servislere uygun olup olmadığını kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Sitelerimizde Telefonların uygunluğu tablosu’ nda bu konudaki bilgileri bulabilirsiniz.

  2. Cep telefonunuzun ayarlarının, örneğin WAP ayarlarının, doğru yapılandırıldığından emin olmanız gerekir. Hayal kırıklıklarını önlemek için size, Servislerimize (Servislerimizin birine) başvurmadan önce cep telefonunuzun ayarlarının Servislerimize uygun olup olmadığını mobil operatörünüzden öğrenmenizi tavsiye ederiz.

  3. Katılan bir mobil operatörden mobil iletişim için bir aboneniz olmalıdır ya da değişik bir şekilde Sağlayıcının Servislerini sunduğu bir mobil iletişim ağına erişiminiz olmalıdır.

  4. Mobil telefonuzda kurulmuş ve çalışan bir internet bağlantısı (WAP, GPRS veya Wi-Fi) mevcut olmalıdır. Mobil operatörünüzün web sitesinde bu konuda talimatlar bulabilirsiniz.

  5. Bir cep telefonu veya bilgisayar ya da olası durumlarda gerekli olan diğer araçlar buna dahil olmak üzere bağlantıyı gerçekleştirmek için gerekli cihaza sahip olmanız gerekir.


  Mobil iletişim ağlarına erişim, çalısan bir internet baglantısı VEYA SERVİSLERDEN YARARLANMAK AMACIYLA DOĞRU AYARLARINI KURMAK İÇİN SİZDEN EK BİR ÜCRET İSTENEBİLİR.

  Bu 3. maddenin hükümlerine uymamanız veya bizden almış olduğunuz Mobil İçerik veya (SMS) mesajlarını silmeniz ya da (zamanında) saklamamanız veya (SMS) gelen kutusu ya da belleğin dolu olması sonucu Servislerden (tam) yararlanamıyorsanız ve/veya Mobil İçerik veya (SMS) mesajlarını bizden (zamanında) almıyorsanız, Sağlayıcı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez ve hiçbir garanti vermez.

  Cihazınızın ve/veya yazılımınızın, Sağlayıcının Servislerini bozmadığını veya engellemediğini kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdur. Sorun yaratan cihaz veya yazılım derhal Sağlıyıcının Servislerinden men edilir. Böyle bir durumda Sağlayıcının derhal Servisleri sonlandırma veya askıya alma hakkı vardır. Bir yükseltme (upgrade) veya Servisler için cihazınızda ya da yazılımınızda bir değişiklik gerekiyorsa, yaptıracağınız değişikliklerin masrafları size ait olacaktır.

 4. Servislerin ücretleri

  Web sitelerimize ücretsiz girebilirsiniz. Servisleri alabilmek için bir hesabınızın olması gerekir. Servislerin kullanımı için, aboneniz varsa mobil operatörünüzün telefon faturası yoluyla, aboneniz yoksa kontör ile Sağlayıcının geçerli tarifeleri doğrultusunda ödeme yaparsınız.

  Bize gönderilen veya tarafımızdan alınan (SMS) mesajları veya Mobil İçerik için Mobil operatörünüz Sizin için faturaladığımız ücretlere bir ek masraf ekleyebilir. Bu konuda mobil operatörünüzden bilgi alın.

  Servislerimize başvururken Sağlıyıcıya ödenecek ücretler ve Mobil İçeriğin gönderim sıklığı hakkında bilgi bulabilirsiniz.

  Mevcut abonelere uygulanan ücretler dahil olmak üzere bütün ücretler Sağlayıcının size yapacağı bir bildirimden sonra değişebilir. Ücret değişikliği zamanında Sağlıyıcı tarafından size bildirilecektir. Eğer yeni ücretleri kabul etmiyorsanız, bizimle yapılan anlaşmayı hemen - feshi derhal geçerli olmak üzere – feshedebilirsiniz. Ücret değişikliği hiçbir zaman geriye dönük işlemez.

  Üçüncü kişi tarafından yapılan faturalamada bu üçüncü kişinin ödeme şartları geçerlidir.

  Sağlayıcının net kârı esas alan vergiler hariç, Servislerin kullanımına bağlı masraflara dayalı bütün ulusal, mahalli veya diğer vergileri - bu vergilerin şimdi veya ileride vergilendirmeye yetkili uluslararası, Avrupalı, ulusal ya da mahalli yetkililer veya diğer bir makam ya da diğer makamlar tarafından çıkarılmış olup olmamasını gözetmeden - Sağlayıcaya ödeyeceksiniz. Katma değer vergisi, kullanıma bağlı mülkiyet vergisi, şans oyunları vergisi v.s. veya onların yerine geçen olası harçlar bunlara dahildir.

 5. Servis kullaniminda davraniş kurallari

  Sunulan Servisten yararlanırken aşağıdaki davranış kurallarına uyacağınızı kabul etmiş sayılırsınız:

  1. Servis tarafından size verilmiş olan bilgiler konusunda gizlilik kurallarına uyacaksınız, bu bilgileri Sağlayıcının ya da size bilgiyi veren kişinin izni olmadan üçüncü kişilere vermeyeceksiniz.

  2. Servisi, taciz etme ya da kırıcı davranışlarda bulunmak için kullanmayacaksınız, çirkin duyurular, utanç verici fotoğraflar, iftiralar, kaba ve skandal içeren itiraflar veya ırkçı, pornografik, hakaret içeren bir dil veya görüntü kullanmayacaksınız.

  3. Servisi, kişilik haklarını, Sağlayıcı veya başka kişinin mülkiyet hakkını ya da başka haklarını ihlâl etmek ya da onlara zarar vermek için kullanmayacaksınız.

  4. Sağlayıcının ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlâl ya da taklit edecek duyuruları, fotoğrafları yayınlamayacaksınız, bunlara telif hakkı, kişilik hakları, mülkiyet hakkı, sahtecilik ya da başka bir şekilde yasa dışı veya ahlâkdışı davranışlar dahil ama bunlarla sınırlı değildir.

  5. Servisi yardım amaçlı çalışmaların promosyonu, reklam veya ürün ya da servis alımı için kullanmayacaksınız.

  6. Hiçbir şekilde kamuya açık bilgileriniz yoluyla, iletişim bilgileri, yer adı, telefon numaraları, posta adresleri, e-mail adresleri, web site ya da ad ve soyadı yayınlamayacaksınız.

  7. Servisin –tamamen ya da kısmen- röprodüksiyonunu, kopyasını yapmayacak, perakende satmayacak ve kullanmayacaksınız.

  8. Servisi ticari amaçla kullanmayacaksınız.

  9. Servisi istenmeyen e-mail mesajları, toplu ticari reklam ya da bilgilendirme duyuruları (“spam”) dahil ama bunlarla sınırlı olmadan, kullanmayacaksınız. Ayrıca Servisi (a) anormal ya da başkalarını kızdırmak veya rahatsız etmek amacıyla e-mail mesajlarını göndermek amacıyla, (b) bu mailleri almak istemediğini belirttiği halde Sağlayıcıya ya da başka alıcıya göndermeye devam etmek, (c) tehdit ya da yanıltıcı başlık bilgisi (d) art niyetli mailler, “mailbombing” de dahil ama onunla sınırlı olmadan, (e) internet sağlayıcısının kullanıcı politikasına aykırı biçimde e-mailler göndermek ve almak amacıyla kullanmayacaksınız.


  Sağlayıcı, doğru gördüğü durumlarda sizin abonenizi askıya alma veya sonlandırma ve/veya sizinle ilişkisini sonlandırma ve/veya şimdi veya ileride sizi Servislerin ya da Servislerin bir Bölümünün kullanımından men etme hakkı vardır. Sağlayıcı bununla ilgili herhangi bir ödeme yapmak zorunda olmayacaktır.

 6. Servise kayit olma zorunluluğu

  Servisten güvenli bir şekilde yararlanabilmek ve uygun ödemeleri teminat altına alabilmek için (a) kayıt formundaki tüm kişisel bilgilerinizin (bundan böyle “Kayıtlı Bilgi” diye anılacaktır) tam ve doğru olduğunu garanti ediyorsunuz. Sağlayıcı, kendi fikrine göre Kayıtlı Bilgi’deki verilerin eksik ve yanlış olduğunu düşünüyorsa sizin hattınızı sonlandırma, askıya alma, sizinle ilişkisini kesmeye, şimdi veya gelecekte Servisin bir kısmından sizi mahrum bırakmaya yetkisi vardır. Sağlayıcının size verdiği şifreler ve/veya diğer bilgilerle ilgili olarak gizlilik kuralına uymak zorunluluğunuz vardır. Bu şifre ve bilgiler yardımıyla, kullanılarak yapılan tüm işlemlerden siz sorumlu tutulursunuz. Sitelerdeki her oturumdan sonra (tarayıcıyı kapatarak) oturumunuza son vereceğiniz sözünü veriyorsunuz. Ayrıca şifrenizin sizin bilginiz dışında kullanıldığını ya da tedarikçi ile ilişkiye geçildiğini tahmin ediyorsanız, Kayıtlı Bilgi’deki verilerin güvenliği ve korunması artık garanti altında değilse bunu derhal Sağlayıcıya bildireceksiniz. Kullanıcı olarak kaydınız olmasa da Sağlayıcı size, cep telefonunuzla SMS servisinden yararlanmanız gibi bazı Servislere giriş hakkı verebilir. Kimliğinizi, meselâ cep telefonunuzun numarası, her koşulda bizim uygun kabul etmemiz gerekir. Her durumda Sağlayıcıdan ücretsiz hoş geldiniz mesajı alacaksınız, bunu kontrol etmeniz ve cep telefonunuzda saklamanız gereklidir.

 7. Gizlilik politikasi ve kişisel verilerin işlenmesi

  Sağlayıcı, kullanıcıların kişisel bilgilerinin gizliliğine çok önem verir. Bu nedenle Sağlayıcının Genel ve Özel Şartlarının ve Ek Şartların bir parçası olarak ayrı bir gizlilik politikası belirledik. Sağlayıcının sunduğu Servisler bağlamında, “kişisel bilgiler”, “finansal bilgiler” “demografik ve kullanıcı bilgileri”nin (“bilgiler”) toplanıp işlenmesine onay verirsiniz. Bu bilgileri, Sağlayıcıya olan borçlarınızın tahsili için mobil ağ sağlayıcınıza ve/veya gateway servislerine verebiliriz. Ayrıca Sağlayıcı tarafından toplanmış olan bilgiler Sağlayıcıya ya da onun temsilcisine bazı imkanların sağlandığı ülkede saklanabilir ve işlenebilir. Servisi kullanmaya başlayarak bu tür bilgilerin ülkenizin dışına gönderilmesine onay vermiş olursunuz. Servisi kullanmaya başlayarak Sağlayıcının gizlilik politikası ve telif hakkı politikası, Genel ve Özel Şartlarını kabul etmiş olursunuz. Kabul etmiyorsanız sunduğumuz servisi kullanmamalısınız. Gizlilik politikası, telif hakkı, Genel ve Özel Şartları dilediğimiz zaman, dilediğimiz şekilde değiştirme, genişletme ya da sınırlama hakkını elimizde tutuyoruz. Farklı bir şekilde belirtilmedikçe, Genel ve Özel Şartlar, telif hakkı politikası ve gizlilik politikası var olan ve Servisin genişletilmesi ve düzeltilmesi anlamındaki yeni uygulamaların hepsi için geçerlidir. Dolayısıyla bu sayfaları düzenli olarak okumanız önerilir.

 8. Kefalet ve tazmin

  Sizin Servis kullanımınızdan (i) ya da Yazılım ve siteleri, Sitelerin indirilmesi (ii) de dahil olmak üzere ama onunla sınırlı kalmadan, Genel ve Özel Şartların ihlal edilmesinden (iii) yasanın ya da üçüncü şahısların yönergesinin ihlalinden doğan üçüncü şahısların açtıkları hasar tazminatı, dava, ihtar, alacak, ya da başka dava sebebiyle, Sağlayıcının, ana şirketin, üyelerin, yan kuruluşların, iş ortaklarının, servis sağlayıcılarının, sözleşme taraflarının, temsilcilerinin, lisans sağlayıcılarının, yöneticilerinin, müdürlerinin, hisse sahiplerinin ve çalışanlarının zararını tazmin edeceğinizi kabul edersiniz. Masraf ve zararlar, makul düzeydeki avukat masrafları dahil ama bununla sınırlı olmadan, Sağlayıcı tarafından ilgili dava, ihtar ya da hasar tazminatı sebebiyle yapılan harcamalar ve masraflar size aittir.

 9. Bilgilerin kullanimi, saklanmasi, düzenlenmesi ve yok edilmesi

  Her türlü reklam bildirilerini, metinleri, duyuruları ve mesajları, geçerli kurallara uygun olduğundan emin olmak için, kontrol etme hakkını elimizde tutarız. Her ne kadar Servis kullanıcılarının mesajlarının içeriğinden sorumlu değilsek ve bütün mesajlarını kontrol etmesek (edemesek de) bize göre Genel ve Özel Şartlara, diğer yönetmeliklere ya da başka nedenlerle kabul edilemeyecek içerik, profil, halka açık duyuru dahil ama onlarla sınırlı olmadan, metinlerin yer değiştirilmesi ya da yok edilmesi hakkını elimizde tutarız. Servis yoluyla sakladığınız, ya da Servis kullanıcılarına gönderdiğiniz profil içeriklerinden, halka açık duyuru ve (metinlerden) siz kendiniz sorumlusunuz. Sitelerde yayınlanan reklam metni ya da halka açık duyuru telif hakkınızın ihlali olduğunu düşünüyorsanız bu konuda ne yapabileceğinizi telif hakkı politikası bölümünde okuyabilirsiniz. Bütün metinler taranarak pornografik içerikli olanlar yok edilir. Uygunsuz davranışlarda bulunan kullanıcılar Siteden çıkartılır. Sağlayıcının uzun bir süre aktif olmayan aboneleri ve/veya ilişkileri sonlandırma/kopartma hakkı vardır. Servis yoluyla elde edilen ya da gönderilen verilerin saklanmamasından ya da yanlışlıkla silinmesinden Sağlayıcının sorumlu olmadığını kabul edersiniz.

 10. Fesih ve sonlandirma – iptal hakki, inceleme hakki veya cayma hakki yoktur

  Servislerde iptal hakkı, inceleme hakkı veya cayma hakkı yoktur. Sağlayıcı, Servisleri durdurmak için kullanıcıya imkan vermektedir. Bu konuda sizi Özel Şartlarda, Servislere bağlı internet sayfalarında, Servislerde ve/veya (SMS) mesajlarımızda bilgilendiriyoruz. Sağlayıcının ücretsiz başvuru mesajında (eğer Serviste bu mesaj uygulanıyorsa) Servisleri nasıl sonlandırabileceğiniz hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Servisler SMS yoluyla tedarik edildiği durumlarda genel olarak mesaj metni DURDUR olan bir SMS gönderimi ile feshedilebilir. Bu mesajı, Servislere erişmek için kullandığınız kısaltılmış numaraya (kısa kod - short code) gönderebilirsiniz. DURDUR mesajını geçerli kısa koda gönderirseniz, sonlandırma isteğiniz alınır alınmaz fesih yürürlüğe girer. Daha ayrıntılı bilgi için Özel Şartlara bakın ve/veya ülkenizin bayrağına tıklayın. Bunun yanında Sitelerdeki adrese ve/veya Servisler yoluyla bir e-posta gönderebilirsiniz ya da Özel Şartlarda belirtilen numarayı arayabilirsiniz. Bu durumda fesih, sonlandırma isteğiniz alındıktan sonra 48 saat içerisinde yürürlüğe girecektir. Mobil operatörler geriye doğru faturaladıkları için masraflar ancak bir ay sonraki cep telefonu faturanızda görünebilir. Sağlayıcı her zaman, doğru bulduğu durumlarda size önceden bildirmeden Servisleri kullanmanızı durdurabilir veya sonlandırabilir ve ayrıca Servislerde kayıt edilen bilgileri yok edebilir ve silebilir. Sağlayıcı sizinle ilşkisini derhal geçerli olmak üzere sonlandırabileceğini, ve bu ilişkiye ilişkin bütün bilgileri – içinde bulunan listeler veya dosyalar dahil – gecikmeden yok edebileceği veya onların etkinliğini kaldırabileceği ve/veya Servislere erişiminizi reddebileceğini kabul etmektesiniz.

 11. Reklam verenler ve/veya sponsorlar ile ilişki

  Reklam verenler ve sponsorları kullanarak sizin Servis masraflarınızı düşük tutabiliyoruz. Servisleri kullanmanın koşulu olarak reklam ve diğer promosyon çalışmalarının sitemizde yayınlanmasını, SMS servisi ile ya da Servisle bağlantılı başka yolla gönderilmesini kabul etmiş sayılıyorsunuz. Reklamları ve promosyon çalışmalarını engellemeyeceğinizi kabul ediyorsunuz. BAZI ÜLKELER ÖNCEDEN İZNİNİZ ALINMADIKÇA SİZE REKLAM MESAJLARI GÖNDERİLMESİNE İZİN VERMİYOR. BU NEDENLE ÜSTTE YAZILANLAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. Sitede ve Servislerimizde yayınlanacak ilgili reklamların ve/veya ürünlerin ya da ait oldukları şirketler için Sağlayıcının mutabakatı gerekli değildir. Biz reklam ve promosyonların kullanıcılarımız için uygun olmasına çaba gösteriyoruz. Her zaman için, doğrudan satış yoluyla size ulaşılmamasını talep etme hakkınız vardır. Sağlayıcının, kastedilen üçüncü şahıslar tarafından sunulan ürünler, servisler ya da bunlara ilişkin olarak verilen bilgilerde payı yoktur ve hiçbir şekilde sorumluluk alanına girmez. Böyle bir ilişki sonucunda oluşabilecek herhangi bir hasar konusunda Sağlayıcının sorumluluğu olmadığını kabul ediyorsunuz.

 12. Fikri ve sinai mülkiyet hakki

  Servis kapsamında kullanılan içerik ve Yazılım’ın, bundan böyle Yazılım diye anılacak, gizli bilgiler içerdiğini ve geçerli ve uygun olan fikri ve sınai mülkiyet hakları yasası ve diğer yasalar çerçevesinde korunduğunun bilincindesiniz. Fikri hakları ya da diğer haklar, mülkiyet ve menfaatler Servis (“fikri haklar”) kapsamında kullanılan, geliştirilen, vücut bulan ya da uygulanan manevi çalışmalara bağlı olarak Genel ve Özel Şartların başka bölümünde farklı olarak belirtilmedikçe, Sağlayıcının ya da lisans sağlayıcının mülkiyetindedir, kullanıcı olarak fikir haklarına yönelik hak ve menfaat talep etmeyeceğinizi kabul edersiniz. Genel ve Özel şartlarda açıkça belirtilen haklar dışında, fikri haklar kapsamında size hiçbir hak tanınmadığını ve Servis ile ilgili olarak – dolaylı ya da doğrudan- hiçbir hak iddia edemeyeceğinizi kabul ediyorsunuz. “Fikri haklar” kapsamına; şimdi ya da ilerde dünyaca resmi olarak kabul edilen patent, telif, ticari gizlilik, ticari marka ve diğer tüm mülkiyet hakları ile bunların, uygulanması, yenilenmesi, genişletilmesi ve düzeltilmesi girmektedir. Yazılım ve Sitelerdeki bütün markaların Sağlayıcının mülkiyetinde olduğunu ya da muhtemel sahiplerinin ulusal veya uluslararası ticari marka, ticari isim ve telif hakları yasaları tarafından korunduğunu kabul edersiniz. Yazılım veya Site’deki markaların Sağlayıcı ya da marka sahibinin yazılı izni olmaksızın kullanımı kesinlikle yasaktır. “Blinck” Sağlayıcının ticari markasıdır. Ayrıca reklam verenlerin ve/veya sponsorların reklam metinlerinde veya Servis tarafından size gönderilen bilgilerde telif hakkı, patent hakkı ve diğer mülkiyet hakları olduğunun bilincindesiniz ve bunu kabul ediyorsunuz. Servis ve Yazılım tarafından size gönderilen ürünleri ya da servisleri, Sağlayıcının açık bir şekilde yazılı izni olmadan, tamamen ya da kısmen değiştirmeyeceğiniz, kiraya vermeyeceğiniz ve kiralamayacağınız, kullanıma açmayacağınız, ödünç almayacağınız ve ödünç vermeyeceğiniz, satmayacağınız, dağıtıma sokmayacağınız, yeniden oluşturmayacağınızın garantisini verirsiniz. Sağlayıcınız size kişisel, sınırlı, devredilemez, bir tek size olmamak üzere, feshedilebilir, şahsa ait hakları olan lisans veriyor ve siz de kabul ediyorsunuz. Ayrıca, Yazılımı yüklemek ve içeriği indirmek, yazılımın kullanıcı şifresini, ona uygun olan bir cihazla ticari amaç taşımadan, sadece kendi kullanımınız için Servisten yararlanmanız; Yazılım, kaynak şifreleri ve içeriği kopyalamamak, değiştirmemek ya da içeriğin bir bölümünü veya içeriğine bağlı başka bir ürünü yeniden üretmemek, üstünde değişiklik yapmamak, devretmemek, dağıtmamak, satmamak, kaynak şifreye geri dönmek, (reverse engineering) veya geri montajlamamak (reverse assembly) ya da başka şekilde kaynak şifreyi almaya çalışmamak, (ya da üçüncü şahısların bunu yapmasına izin vermemek) Genel ve Özel Şartlarda açıkça izin verilmediği halde yazılım ve içeriği kullanmamak ve kullandırmamak koşuluyla; ve içeriğin haklarına, yazılım ve Fikri Haklar Mülkiyetini satmamak, şifrelememek, ona bağlı yan lisanslar vermemek, ya da güvenlik haklarını başka şekilde zedelememek koşuluyla, izin veriyor. Siz, içeriği, Yazılımı, Fikir Hakları Mülkiyetini hiçbir şekilde değiştirmeyeceğinize veya değişiklik yapılmış Yazılım ve Fikri Haklar Mülkiyetini kullanmayacağınıza ve Servisten yetkisiz bir şekilde yararlanmaya çalışmayacağınız da dahil olmak ama bununla sınırlı olmamak üzere, garantisini veriyorsunuz. Sağlayıcının size verdiği arayüzü sadece Servise giriş yapabilmek için kullanacağınızın garantisini veriyorsunuz. Sağlayıcı size Servise giriş yapmak için kullandığınız cihazdaki bilgileri en fazla bir kere kopyalamanıza ve cihaza ait kayıtlı bilgilerin sadece kişisel kullanım amaçlı olmasına izin vermektedir.

 13. Sorumluluğun reddi

  SİZİN SERVİSTEN, YAZILIM, İÇERİK VEYA SİTE KULLANIMINIZDAN DOĞACAK HASARLARA KARŞI SAĞLAYICI, MÜDÜRLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, TEDARİKÇİLERİ, TEMSİLCİLERİ VE TAM YETKİLİ MÜMESSİLLERİ (“SAĞLAYICI TARAFLAR”) KESİNLİKLE SORUMLU TUTULAMAZ. AÇIK BİR ŞEKİLDE AŞAĞIDAKİ NOKTALARI ANLIYOR VE KABUL EDİYORSUNUZ:

  1. SERVİS, İÇERİK, YAZILIM VE SİTE “OLDUĞU GİBİ” “ŞU ANDA SUNULDUĞU GİBİ” KULLANIMA AÇIKTIR VE HİÇBİR GARANTİSİ YOKTUR. SERVİS SAĞLAYICILARININ; YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, SERVİS,İÇERİK, YAZILIM VE SİTELER KAPSAMINDA, MÜLKİYET HAKKININ DOLAYLI GARANTİSİ DE DAHİL AMA ONUNLA SINIRLI OLMADAN, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ AMAÇLARA UYGUNLUK VE MÜLKİYET HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİNDEN DOĞRUDAN, DOLAYLI, YASAL YA DA FARKLI BİÇİMDE HİÇBİR SORUMLULUĞU YOKTUR.

  2. SERVİS SAĞLAYICILARI; SERVİS, İÇERİK, YAZILIM VE SİTELERİN EMNİYETİ, GÜVENİLİRLİĞİ, ZAMANLAMASI VE SERVİSİN YERİNE GETİRİLMESİNDEN DOLAYI HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ. SERVİS SAĞLAYICILARI; SERVİSİN, İÇERİĞİN, YAZILIMIN VE SİTELERİN SİZİN BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAĞI VEYA İÇERİK, YAZILIM VE SİTELERİN KESİNTİYE UĞRAMAYACAĞINI YA DA HATASIZ OLDUĞUNUN GARANTİSİNİ VERMEZ.

  3. AÇIK OLARAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLARDA BELİRTİLMEDİKÇE, SÖZLÜ YA DA SERVİSLERİMİZ YOLUYLA YAZILI OLARAK SİZE VERİLEN TAVSİYE VE BİLGİLENDİRME HİÇBİR GARANTİ KAPSAMINDA DEĞİLDİR. TAVSİYE VE BİLGİLERE GÖZÜ KAPALI GÜVENEMEZSİNİZ.

  4. SERVİS, İÇERİK, YAZILIM VE SİTELERİ DİLEDİĞİNİZ GİBİ VE KENDİ SORUMLULUĞUNUZLA YÜKLEDİĞİNİZİ VE/VEYA KULLANDIĞINIZI VE SERVİS, YAZILIM VE SİTELERİN YÜKLENMESİ VE KULLANIMINDAN DOLAYI BİLGİSAYARINIZIN, CEP TELEFONUNUZUN HASARA UĞRAMASINDAN, VERİLERİN SİLİNMESİNDEN SADECE SİZİN SORUMLU OLDUĞUNUZU ANLIYOR VE KABUL EDİYORSUNUZ.

  5. CHAT SERVİSLER İLİŞKİN OLARAK; SMS SERVİSİ GİBİ MOBİL İÇERİKLİ SERVİSLER SADECE EĞLENCE AMAÇLIDIR; TELEVİZYON, İNTERNET VE/VEYA CEP TELEFONUNDA FOTOĞRAFLARI GÖSTERİLEN KİŞİLER SADECE ÖRNEKTİR, BU KİŞİLER SİZE SERVİSİ SUNAN GERÇEK KİŞİLER DEĞİLDİR.

 14. Sorumluluğun sinirlanmasi

  SERVİS SAĞLAYICILARI HİÇ BİR DURUMDA, İHMALCİLİK DAHİL, SİZE YA DA ÜÇÜNCÜ PARTİLERE KARŞI, DOĞRUDAN, DOLAYLI, ONA BAĞLI OLARAK OLUŞAN HASAR, ÖZEL, MANEVİ, EK OLARAK, YASAL YÜKÜMLÜLÜK VEYA HASARIN DEVAMI DAHİL AMA ONUNLA SINIRLI OLMADAN, (ŞİRKET GELİRLERİNİN ZARARINDAN DOĞAN HASAR, DURGUNLUK, ŞİRKET BİLGİLERİNİN KAYBI VB) İÇERİK, YAZILIM VE SİTELERİN SİZİN KULLANIMINIZ, SUİİSTİMALİNİZ, YANLIŞ KULLANIMINIZ SONUCUNDA KULLANIMIN OLANAKSIZ HALE GELMESİNDEN, SAĞLAYICININ YETKİLİ TEMSİLCİSİ HASARIN OLUŞUMU HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ DE OLSA, SORUMLU TUTULAMAZ. BAZI ÜLKELERDE OLUŞABİLECEK HASARLARA KARŞI SORUMLULUĞUN KISITLANMASI VEYA SORUMLULUĞUN REDDİ YASAL OLARAK OLANAKSIZDIR. BU NEDENLE YUKARIDAKİ SINIRLANMA YA DA RET MADDELERİ SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. SERVİS SAĞLAYICILARIN SİZİN HASARINIZ, KAYIPLARINIZ VEYA HAK DAVASINDAN (SÖZLEŞMEDEN DOLAYI, HAKSIZ DAVRANIŞ, İHMALCİLİK DAHİL YA DA BAŞKA ŞEKİLDE) DOĞACAK TOPLAM SORUMLULUĞU HİÇBİR DURUMDA SİZİN SERVİS, İÇERİK, YAZILIM VE SİTELERE KAYIT OLMAK İÇİN ÖDEDİĞİNİZ TUTARDAN FAZLA OLAMAZ.

 15. Genel bilgiler

  Bu Genel ve Özel Şartlar sizinle Sağlayıcı arasında yapılmış olan bütün anlaşmaların yerine geçmiştir. Ek hizmetlerden, malzemelerden ya da üçüncü şahısların yazılımlarından faydalanıyorsanız sizin için ek genel şartlar geçerli olabilir. Uluslararası hukuk şartları ve kararnameleri ne olursa olsun sizin Sağlayıcı ile olan ilişkinizde geçerli olan sizin yaşadığınız ülkenin ya da eyaletin ulusal yasalarıdır.United Nations Convention Of Contracts for the International Sale of Goods (“Viyana Satış Sözleşmesi”) kesinlikle kapsam dışıdır. Anlaşmazlıklar sizin yaşadığınız ülkenin Tahkim Kurulu’nun belirlediği kurallara göre çözülecektir. Şayet Sağlayıcı, bu Genel ve Özel Şartlarda belirtilen hakları ve şartları uygulamazsa bu durumda bu hak ve şartlardan feragat ettiği, ya da onları reddettiği anlamına gelmez. Yetkili hakim ya da belirlenen aracı kişi tarafından Genel ve Özel Şartlardaki bir hükmün geçersiz ya da uygulanamaz olduğu kararı verildiğinde bu tespit Genel ve Özel Şartlardaki diğer hükümlerin de geçersiz ya da uygulanamaz olduğu anlamına gelmez. Bu Genel ve Özel Şartlar sözleşmesinde açıklanan ihlaller sonucunda hakkımızı kullanmamamız bu tür ihlaller tekrarlandığında haklarımızdan feragat ettiğimiz anlamına gelmez. Genel ve Özel Şartlar Sözleşmesindeki madde başlıkları, okumayı kolaylaştırmak amacıyla verilmiştir, maddelerin boyutu ve kapsamını hiçbir şekilde tanımlama, kısıtlama, yorumlama, açıklama anlamında etkileyemez.